ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,15:25  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อโปรแกรม English Land ตะลุยแดนอังกฤษ เวอร์ชัน 1.0 เรื่อง ภาษาอังกฤษ คิดสนุก วิชา ภาษาอังกฤษ อ14101 ในรูปแบบเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษา โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,12:17  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,19:54  อ่าน 1940 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัย : นางอารมย์ โพธิสาร ปีการศึกษา :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอังคนา เปล่งวาจา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2557,11:41  อ่าน 6739 ครั้ง
รายละเอียด..