ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,19:54  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : cai เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2557,04:18  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัย : นางอารมย์ โพธิสาร ปีการศึกษา :
ชื่ออาจารย์ : นางอารมย์ โพธิสาร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2557,11:41  อ่าน 4220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2556,09:48  อ่าน 1119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ช่างคิดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
ชื่ออาจารย์ : นางพรวิมล พิศมัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2556,10:46  อ่าน 3286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคูณ การหาร ด้วยกลยุทธ์ 5 เสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554,13:10  อ่าน 1315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554,11:25  อ่าน 1451 ครั้ง
รายละเอียด..