ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจำแนกประเภท โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,19:54  อ่าน 1204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : cai เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2557,04:18  อ่าน 938 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัย : นางอารมย์ โพธิสาร ปีการศึกษา :
ชื่ออาจารย์ : นางอารมย์ โพธิสาร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2557,11:41  อ่าน 5537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2556,09:48  อ่าน 1435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคูณ การหาร ด้วยกลยุทธ์ 5 เสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554,13:10  อ่าน 1671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554,11:25  อ่าน 1743 ครั้ง
รายละเอียด..