ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 66 สอบ NT ป.3
13 มี.ค. 66 ถึง 14 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
20 ก.พ. 66 สอบ RT ชั้น ป.1
17 ก.พ. 66 กีฬาสี
11 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้น ป.6
20 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
14 ม.ค. 66 วันเด็กแห่งชาติ
25 พ.ย. 65 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

15 พ.ย. 65 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

08 พ.ย. 65 กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ
24 ส.ค. 65 กิจกรรม อบรม อ.ย.น้อย

19 ส.ค. 65 ประกวดมารยาทไทย

18 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์ 2565

11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

05 ส.ค. 65 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2565

30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง
25 ส.ค. 63 ห้องสมุดชีวิต

ห้องสมุดโรงเรียน
25 ส.ค. 63 ร่วมจิตอาเซียน

ชุดอาเซียน อาคารกีฬาโรงเรียน
25 ส.ค. 63 รักษ์อ่านเขียนภาษาไทย

ชุดไทย
25 ส.ค. 63 รวมใจตลาดนัดโรงเรียน

21 ก.พ. 61 อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว

29 ธ.ค. 60 กีฬาสี 2560

12 ม.ค. 60 กิจกรรมงานวันเด็ก

27 ก.พ. 58 งานยุวบัณฑิต และ ปัจฉิมนิเทศ

24 ก.พ. 58 ถึง 25 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557

04 ธ.ค. 57 กิจกรรรมการจัดงานวันพ่อ

26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556

26 มิ.ย. 56 วันต่อต้านยาเสพติด

18 มิ.ย. 56 กิจกรรม "มหาบุศย์ ถิ่นของเรา 56"

13 มิ.ย. 56 วันไหว้ครู

29 ส.ค. 55 งานทำบุญนื่องในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนครบ 78 ปี

14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
08 มิ.ย. 55 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
16 ก.พ. 55 ถึง 17 ก.พ. 55 เข้าค่ายลูกเสือชั้นป.1-5

24 ส.ค. 54 ตลาดนัดโรงเรียน

18 ส.ค. 54 ถึง 19 ส.ค. 54 เข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดมหาุบุศย์

17 ส.ค. 54 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 ก.ค. 54 ถึง 13 ก.ค. 54 การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ส.ม.ศ)

06 ก.ค. 54 แรลลี่หนูน้อยชวนกันคิด

01 ก.ค. 54 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

29 มิ.ย. 54 อบรมยุวบรรณารักษ์

ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคณ)
24 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
23 มิ.ย. 54 อบรมเรื่องยาเสพติดให้โทษ ป.4-6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 มิ.ย. 54 อบรมยุวบรรณารักษ์
งานห้องสมุด
17 มิ.ย. 54 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Proshow gold ป.5-6
งานคอมพิวเตอร์