กลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 883.07 KB
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.13 KB