ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยียมโรงเรียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) โดยมี นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) และนางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ
พร้อมนำเสนอรูปแบบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแะการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
       ในนามของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,13:38   อ่าน 44 ครั้ง