ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายอาหาร (อ่าน 48) 21 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล (อ่าน 427) 21 ก.พ. 61
กิจกรรมกีฬาสี (อ่าน 461) 28 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันคริสมาส Christmas Day (อ่าน 442) 28 ธ.ค. 60
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 508) 07 มิ.ย. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 458) 01 มิ.ย. 60
ขอถวายความอาลัยต่อการมรณภาพของ หลวงพ่อพระครูสุนทรพัฒนพิมล (อ่าน 544) 18 พ.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นเรียนอนุาล ชั้นประถมศึกษ่าปีที่ 1 และนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา2560 (อ่าน 733) 10 ม.ค. 60
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 599) 19 ธ.ค. 59
คณะครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ ร้องเพลงจำขึ้นใจ (อ่าน 431) 17 ธ.ค. 59
แปลสัญลักษณ์ถวายความอาลัย (อ่าน 411) 17 ธ.ค. 59
เอกสารเผยแพร่ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ฯ (อ่าน 478) 03 มิ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม ปูกระเบื้อง ฝ้าเพดาน งานประตู (อ่าน 850) 16 ต.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1138) 09 ก.พ. 58
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นายไพโรจน์ ฟักคง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ (อ่าน 921) 30 ม.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 874) 09 พ.ย. 57
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557 (อ่าน 839) 30 ต.ค. 57
สรุปผลการประเมินมาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2556 (อ่าน 841) 28 ก.ค. 57
พิธีไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557 (อ่าน 761) 12 มิ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครอง 2 มิถุนายน 2556 (อ่าน 751) 05 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 997) 14 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1171) 29 พ.ย. 56
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่าน ผอ.อรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพม (อ่าน 1138) 12 พ.ย. 56
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (อ่าน 808) 30 ต.ค. 56
เลือนกำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 946) 16 ส.ค. 56
มหาบุศย์ ถิ่นของเรา 56 (อ่าน 1238) 18 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 897) 13 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครอง 2 มิถุนายน 2556 (อ่าน 870) 03 มิ.ย. 56
ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน โครงการ (อ่าน 952) 22 พ.ค. 56
      การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึ (อ่าน 1048) 14 พ.ย. 55
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญนื่องในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนครบ 78 ปี (อ่าน 1411) 23 ส.ค. 55
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1228) 04 พ.ค. 55
แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ ( E-Mail) โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) (อ่าน 1638) 27 ก.พ. 55
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล วันที่ 2-6 มีนาคม 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9-13 (อ่าน 1656) 09 ก.พ. 55
หยอดวัคซีนโปลีโอ จากสโมสรโรตารี เขตสวนหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์ 37 (อ่าน 1748) 18 ม.ค. 55
ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2554 (อ่าน 1917) 17 ม.ค. 55
ครูผู้ได้รับรางวัลการบันทึกสมุดบันทึกความดี อย่างต่อเนื่องโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ (อ่าน 1631) 17 ม.ค. 55
ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา " ครูภาษาไทยดีเด่น " (อ่าน 1417) 17 ม.ค. 55
มหาบุศย์เกมส์ 2554 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 กิจกรรมงานกีฬาสี (อ่าน 1312) 13 ม.ค. 55
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ และกิจกรรมงานปีใหม่ (อ่าน 1164) 30 ธ.ค. 54