งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
รายละเอียดเพิ่มเติมจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.12 KB
แจ้งเพิ่มเติมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
แจ้งเพิ่มเติม
1.การแข่งขันพานพุ่มสักการะ -สามารถใช้อุปกรณ์ลวดเย็บ (แม็ก) ได้ 
-สามารถเตรียมด้ายสนเข็มล่วงหน้าได้
 
2.กิจกรรมการจัดสวนถาด
-ให้เขียนแบบการจัดสวนถาดในลักษณะ ด้านบน (top view)
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ